Från ägg till kakadua... Läs om vittofskakaduorna "Zapp" och "Zipp" som kläcktes hösten 2005.
"Äggakaga" à la Vi på Landön
Viktkurva på vittofskakaduaungarna 2007
 
 
 
 
 
 
 
 


© Vi på Landön